مزاج شناسی

مزاج چیست؟

  مزاج چیست؟ طبع، مزاج برای همه ماآشناست، البته برخی افرادمزاج رادرسردی وگرمی می شناسندوهرنوع بیماری ومشکل رادرسردی می بینند.بطورمثل، می

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا