یبوست؛انواع وراه درمان آن درطب سنتی

فهرست مطالب

درمورد تعریف ودرمان خانگی یبوست،زیادشنیدیم،اما باورهای اشتباه زیادی درمورد درمان یبوست هست که بیشترمردم هم ازآن استفاده می کنندوممکن است این مواردباعث بدترشدن بیماری شود.

ولی تواین وبلاگ ازطب سنتی شاپ میخواهیم تعریف یبوست وانواع آن ازدیدگاه طب سنتی بپردازیم وعلت،عوارض،ونحوه پیشگیری ودرمان آن را بطورکامل شرح بدیم.همچنین تدابیر طب سنتی وباورهای اشتباه درمورد درمان آن را بررسی می کنیم .

یبوست چیست؟

تعریف یبوست درطب جدید؛اگردرهفته 3مرتبه مواددفعی ازدستگاه گوارش وروده هادفع نگرددوعمل دفع،به سختی انجام شودومدفوع خشک وسفت باشد،یاحرکت های روده خیلی کندانجام شودومواد داخل دستگاه گوارش به سختی وکندی حرکت کند،فردبه یبوست مبتلا شده است.

ولی تعریف یبوست درطب ایرانی،مقداری تفاوت داردوسختگیرانه تراست؛

تعریف یبوست درطب سنتی

درطب سنتی به چی میگیم یبوست؟فردبایدهرروز دفع با این خصوصیات داشته باشد:

دفع،ناقص نباشد

فردبایکبارمراجعه به سرویس بهداشتی،دفع کامل داشته باشدومجبورنباشد،چندبارمراجعه کند.

احساس سبکی وراحتی

بعدازدفع،احساس سبکی وراحتی داشته باشد.وقتی سموم ازبدن دفع می شودطبیعت بدن احساس سرحالی می کند.این یکی ازخصوصیات دفع سالم است.

شکل ظاهری مواددفعی

مدفوع؛بایدقوام معتدل داشته باشد،نه خیلی شل ونرم ونه خیلی خشک وسفت.بدون زور زدن دفع شودوچسبندگی نداشته باشد.

اگرفرد دردفع،این خصوصیات رانداشته باشد،دچاریبوست شده است واصلاح آن بستگی به سبک زندگی دارد.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا