دمنوش ها

نمایش دادن همه 4 نتیجه

همه ماحداقل چندبارازدمنوش به جای چای استفاده کرده ایم، اماتواین بخش دمنوش های گیاهی که به عنوان دارو است رامعرفی می کنیم.اماچراوچطوری ازدمنوش، برای درمان ودارو، استفاده می کنیم؟درادامه این بخش، توضیحات کامل درموردخرید دمنوش گیاهی وانواع آن توضیحات کامل توضیح می دهیم.

چرا ازدمنوش استفاده کنیم؟

درگل، برگ، ساقه وریشه گیاهان دارویی، موادی بنام ماده موثره وجوددارد، این موادبااثرگذاری به روی ارگان های مختلف بدن، به سلامت من وشماکمک می کنندوباعث پیشگیری ازابتلا به بیماری ها می شوند.برای استفاده ازماده موثره هرگیاه، یکی ازراحتترین روش ها، دم کردن گیاه دارویی است که به آن دمنوش می گوییم.

بطورمثال، می خواهیم ازخاصیت ضدنفخ گیاه نعنااستفاده کنیم، بادم کردن نعنا، اسانس آن آزادمی شودوباخوردن دم کرده نعنااین خاصیت به بدن مامی رسد.

انواع دمنوش های گیاهی وخواص آنها

برای تهیه واستفاده ازیک دمنوش باخاصیت مناسب که عملکردخوبی روی بدن ماداشته باشد، بایدخواص گیاهان دارویی رابشناسیم.درادامه خواص چندگیاه پرکاربردرانام می بریم:

  • به لیمو
  • پونه
  • بادرنجبویه
  • اسطوخودوس
  • پنیرک
  • بنفشه
  • میوه گل نسترن

به لیمو

به لیمو، ضدنفخ قویتقویت کننده معده، آرامبخش، کاهش دهنده علائم سرماخوردگی وتقویت کننده حافظه

پونه

گیاه ضدمیکروب قوی

بادرنجبویه

آرام بخش، ضدافسردگی، ضدویروس، مفیدبرای اسپاسم عصبی وگرفتگی عضله، درمان اختلال خواب، تقویت کننده سلول های مغز

اسطوخودوس

آرامبخش، تقویت کننده حافظه، مقوی کبد، انرژی بخش برای سردمزاجان

پنیرک

ضدسرفه، درمان کننده التهاب تارهای صوتی

بنفشه

ضدسرفه ومفیددر درمان سرماخوردگی

باترکیب گیاهان دارویی، می توانیم انواع دمنوش باخاصیت های متفاوت درست کنیم.درادامه به توضیح خواص این نوشیدنی های خوشمزه وپرخاصیت می پردازیم.

تقویت سیستم ایمنی بدن

استفاده ازگیاهان دارویی باخاصیت سم زدایی ودارای آنتی اکسیدان، ویتامین، ازابتلا به عفونت وبیماری های خطرناک جلوگیری کرد، گیاهانی مثل:زنجبیل، نعناکه خاصیت ضدعفونت دارند.

آرامبخش وضداسترس

بامصرف برخی دمنوش های گیاهی به جای نوشیدنی های روزانه، می توانیم استرس های خودراکاهش دهیم وباعث افزایش آرامش خودباشیم.ازجمله گیاهان مفیدآرامشبخش، بابونه، اسطوخودوس، بادرنجبویه وزعفران هستند.

ضددردوالتهاب

ازخواص بینظیردمنوش های گیاهی، خاصیت ضدالتهابی وضددردآنهاست مانند:رازیانه، نعنا، زنجبیل و… که مصرف این نوع دمنوش ها، باعث درمان التهاب، ورم مفاصل کاهش پیدامی کند.

درمان معده دردوکمک به هضم

هضم کامل غذامی توانددردهای معده راکاهش داده وازچاقی کاذب پیشگیری کند، دمنوش های مفیدبرای کاهش دردمعده وضدنفخ، می توان ازبه لیمو، بابونه ونعنا اسم برد.

بهترین دمنوش سرماخوردگی

استفاده ازدمنوش سرماخوردگی، یکی ازبهترین راههای درمان آن است.این دمنوش ازگیاهان دارویی مفیدبرای کاهش تب ودرمان علائم سرماخوردگی است.هنگام شروع سرماخوردگی، باخوردن این دمنوش، به مدت48ساعت ، کامل درمان می شوید.

بهترین دمنوش برای زنان

هورمون هایکی ازعوامل مهم وتاثیرگذاردربدن خانم هاهستند.بارداری، قاعدگی ویائسگی ازعواملی هستندکه تعادل هورمونی بدن زنان تاثیردارند.بهم خوردن تعادل هورمون هاتاثیرات زیادی برخلق وخو، دردهای قاعدگی، افسردگی می گذارد.برای پیشگیری ودرمان دردهای پریودی، تنظیم خونریزی عادت ماهانه، استفاده ازبهترین دمنوش قاعدگی راه حل مطمئنی است.

اسکرول به بالا