لاغری شکم و پهلو

چاقی چیست؟چگونه لاغرشویم؟

این روزها، افرادخیلی زیادی دنبال لاغری آسان و سریع،  هستند ولی گاهی نتیجه برعکس می شود.بطورمثال فردی که می خواهد وزن خود را کم کند، افزایش وزن پیدا می کند، اما

چرا این اتفاق رخ می دهد؟

تا حالا فکر کردین چرا بعضی وقت ها نتیجه برعکس می گیریم؟به جای کم شدن وزن، چاق تر می شویم؟

اگر سیستم سوخت و ساز بدن خودمان را به درستی بشناسیم، می توانیم با راهکارهای ساده ولی اصولی،  کاهش وزن درستی  داشته باشیم.تامین انرژی برای بدن ما، دارای یک سیستم بسیار دقیق است.برای آشنایی بهتر با این سیستم و علت چاق شدن، و علائم آن و ضررهای چاقی و دلایل مربوط به آن، با طب سنتی شاپ همراه باشید.

فهرست مطالب

چاقی چیست؟

درمرحله اول یک تعریف درست داشته باشیم و ببینیم چاقی چی هست؟تعریف چاقی درسازمان بهداشت جهانی اینطور تعریف شده است:

چاقی؛ یک بیماری است وبه تجمع غیرطبیعی و مازاد چربی در بدن گفته می شود که علاوه براینکه ظاهر شخص را ناموزون می کند عوارض خطرناک و کشنده ای برای فرد خواهد داشت و عوامل متعددی مثل هورمونی، ارثی، ژنتیک و… درآن موثراست

شاخص توده بدنی BMI

تعریف چاقی درطب نوین براساس شاخص توده بدنی BMIاست، که یکی ازدقیق ترین فرمول هابرای ارزیابی تناسب اندام هرفرداست.این شاخص ازتقسیم وزن(برحسب کیلوگرم)برقد(برحسب متر)به توان2به دست می آید.

فرمول شاخص توده بدنیBMI

اگرعددبدست آمده یاهمان BMIکمتراز19.9باشد، فردلاغرمحسوب می شود.BMIبین20تا25فردوزن طبیعی داردوبین25تا29.9فرداضافه وزن داردوبی ام ای بیشتراز30فرچاق محسوب می شود.

شاخص توده بدنی

البته دراین نوع تقسیم بندی به استخوان بندی فردنیزبایدتوجه شود، افرادی که استخوان بندی درشت دارند، معمولا دربالاترین سطح  طیف هستندچون وزن ثابت استخوان آنها بیشتراست.

برای اطلاعات بیشتر در مورد BMI ویدیو زیر را ببینید.

چراچاق می شیم؟

چرا چاق می شیم؟شایدبرای شماهم این سوال پیش بیایدکه 2نفردرشرایط تقریبامشابه، یکی افزایش وزن پیدامی کندویکی وزنش ثابت می ماند.چرا؟

بدن ما انرژی موردنیاز خودرا، ازغذاوخوراکی هایی که می خوریم، تامین می کند، اگرانرژی موردنیازبدن باانرژی ورودی یکسان باشد، وزن فردثابت می مانداما اگراین انرژی بیشترازانرژی موردنیازباشد، بدن انرژی باقیمانده را ذخیره می کندکه این ذخیره سازی معمولا بصورت چربی است وافزایش  این چربی ها باعث افزایش وزن ما می شوند.

دلایل وعوامل چاقی

اماتنهادلیل چاق شدن، تغذیه نامناسب نیست، عوامل بسیاری هستندکه باعث افزایش وزن می شوند، مهم ترین آنها:

 • خواب نامناسب وکم خوابی
 • کم کاری تیروئید
 • مصرف برخی ازداروهای اعصاب
 • مصرف داروهای کورتونی
 • استرس
 • مشکلات هورمونی
 • ترک سیگار

درادامه به توضیح علت های پنهان چاقی می پردازیم.

خواب وافزایش وزن

تاثیر خواب در چاق شدنساعت خوابیدن، مقدار، کیفیت خواب روی بدن ماتاثیرمی گذارد.دیرخوابیدن باعث تغییردرمیزان ترشح برخی ازهورمون هامی گردد.یکی ازاین هورمون ها، گرلین است که وظیفه آن افزایش اشتهاست.

تغییردرمیزان ترشح آن باعث افزایش احساس گرسنگی وزیادشدن اشتهامی شودونتیجه آن، افزایش وزن است.

ازطرف دیگروقتی تادیروقت فردی بیدارمی ماند، بطور معمول هوس ریزه خواری می کندودرنتیجه مقدارکالری ورودی به بدن افزایش پیدامی کندواین موردهم یکی ازعلت های چاقی است.

کم کاری تیروئیدچطورباعث افزایش وزن وچاقی می شود؟

کم کاری تیروئیدیکی از وظایف هورمون هایی که غده تیروئید ترشح می کند، کنترل سوخت و ساز بدن است و زمانیکه غده تیروئید کم کار شود، عمل سوخت وساز در بدن فرد کندتر می شود و اضافه وزن پیدامی کند.با درمان کم کاری تیروئید، معمولا وزن فردبه حالت قبل برمی گردد.

مصرف داروهای کورتون وچاقی

مصرف قرص کورتون و چاقیمصرف داروهای ضدالتهابی استروئیدی که دارای کورتون هستند، باعث افزایش اشتها ودرنتیجه افزایش وزن می شوند.

البته میزان دوزمصرفی دارو، مدت استفاده ازآن دربالابردن وزن فردمصرف کننده موثراست.

افزایش وزن دراثرمصرف برخی داروهای اعصاب

مصرف داروهای افسردگی وچاقییکی ازعوارض جانبی مصرف داروهای ضدافسردگی، افزایش وزن فرداست.خودبیماری افسردگی نیزممکن است باعث تغییروزن گردد.فردی که دچارافسردگی است بعدازمدتی استفاده ازدارو، باتوجه به بهترشدن حال او، اشتهایش بیشترمی شود.

برخی دیگرازداروهای اعصاب وروان مثل داروهای ضدروان پریشی، ضدتشنج وهمچنین داروهای فشارخون وضدمیگرن نیزباعث افزایش وزن می شوند.

استرس عامل پنهان افزایش وزن

زمانیکه فرداسترس می گیرد، ترشح هورمون استرس یاکورتیزول افزایش پیدامی کند، افزایش هورمون کورتیزول باعث افزایش اشتهامی شود.بعضی افرادنیزهنگام استرس برای تسکین آن، غذاهای پرکالری وغذاهای چرب می خورند.این دوعامل باهم باعث چاق شدن فردمی شود.

ترک سیگار و بالا رفتن وزن

ترک سیگار و چاقیفردی که سیگار راترک می کند، معمولا چاق ترمی شود، حذف نیکوتین باعث می شودفرداحساس گرسنگی بیشتری کند.غذابرای این فردخوشمزه تر می شودوممکن است غذاهای چرب وآماده مثل فست فود بیشترمصرف کندواین امرباعث پرخوری ودرنتیجه افزایش وزن می شود.

اضافه وزن دراثرمشکلات هورمونی

فیبروم رحم وپریودییکی ازمشکلات رایج درخانم ها درسنین باروری، رشدکیست های کوچک درتخمدان است، این عارضه تعادل هورمونی رابهم می زندکه برچرخه قاعدگی هم تاثیرمی گذارد.

خانم هایی که دچاراین مشکل می شوند، بدن شان به انسولین مقاوم می گرددودرنتیجه چاق ترمی شوند.دراین بیماری چربی های اضافه معمولا درشکم جمع وباعث چاقی شکمی می شود.

بهترین روش های لاغری چی هستند؟

بامفهوم ودلایل چاقی آشناشدیم، ولی برای افرادچاق، بهترین راهکارمناسب برای کاهش وزن چی هست؟لاغرشدن بایدطبیعی وتدریجی باشد، درادامه به معرفی راهکارهای مناسب برای کاهش وزن اصولی می پردازیم:

لاغری در طب سنتی

 • لاغری باطب سنتی براساس مزاج
 • لاغرشدن باداروهای گیاهی درطب سنتی
 • بهترین روش های لاغری درخانه
 • افزایش وزن دراثرکاهش سوخت وساز
 • چاق شدن  دراثرمصرف داروهای خاص
 • پرخوری وچاقی

درادامه توضیحات مختصربرای هرراهکارلاغری می دهیم، باادامه مطلب همراه باشید:

لاغری باطب سنتی براساس مزاج

یکی اززیبایی های طب سنتی ایرانی، دخالت مزاج دردرمان هرنوع بیماری است، ازدیدگاه طب ایرانی مزاج های بلغمی(سردوتر)ومزاج دموی(گرم وتر)به چاقی مبتلا می شوندو جهت کاهش وزن برای هرمزاج نسخه جداگانه ای دارد.

لاغرشدن باداروهای گیاهی درطب سنتی

دمنوش های گیاهی مفید برای لاغزیدرطب سنتی ایرانی، نسخه های زیادی برای کاهش وزن وجودداردکه بهتراست داروی گیاهی لاغری رابراساس مزاج خودانتخاب وطبق دستورآن رامصرف کنید.داروهای گیاهی برای لاغری، بصورت قرص ودمنوش کاهش اشتها وچربی سوزهستند

برای مشاهده وخریدانواع قرص های لاغری گیاهی، کلیک کنید.

بهترین روش لاغری درخانه

برای لاغرشدن می توانیددرمنزل باورزش ونرمش های سبک، رعایت رژیم غذایی سالم، تهیه دمنوش های لاغری خانگی، وزن خودراکاهش دهید.برای اطلاعات بیشترروش های لاغری آسان درخانه کلیک کنید.

چاق شدن  دراثرمصرف داروهای خاص

اگرافزایش وزن دراثرمصرف داروهای خاص باشد، به مواردزیردقت کنید:

بدون مشورت باپزشک خودتان، داروهاراحذف نکنید، زیراممکن است این داروبرای حفظ سلامتی ودرمان شماضروری باشد.برای تغییرداروبه عنوان جایگزین، حتماباپزشک مشورت کنیدتا داروی دیگری برای شماتجویزکند.

افزایش وزن دراثرکاهش سوخت وساز

اگرافزایش وزن دراثر کاهش میزان سوخت وسازدربدن به علت بیماری یامصرف داروی خاص باشد، باورزش میزان سوخت وساز رابالا ببریدوسعی دردرمان آن بیماری کنید.

پرخوری وچاقی

پرخوری و چاقیپرخوری، خوردن زیادغذاهای سرخ کردنی، استفاده زیادازدسرهای نامناسب، نوشابه ونوشیدنی های قندی، ازعلت های اصلی چاقی هستندبه خصوص که میزان فعالیت فیزیکی شمابامیزان کالری دریافتی متناسب نباشد.برای رفع این مشکل، برنامه فعالیت فیزیکی داشتن رژیم غذایی سالم ومناسب ضروری است.

برای کاهش اشتهاوچربی سوزی می توانیداز داروهای گیاهی لاغری استفاده کنید.

چاقی بهتراست یالاغری؟

شایداین سوال شماهم باشدکه چاقی بهتراست یالاغری؟وآیاچاقی ولاغری باتوان بدن رابطه مستقیم دارد؟بهترین حالت برای هرفردتناسب اندام است.چاقی یکی ازعوامل بیماری هایی مثل کبدچرب، دیابت است.لاغری بیش ازحدنیزمشکلاتی رابرای مادارد.

چاقی بهتراست یا لاغری؟

این باورهم که هرچه چاق ترباشیم، توان بدن نیزبیشتراست، باوراشتباهی است.باتغذیه سالم ورعایت سته ضروریه  می توان زندگی سالم باتوان بدن متعادل داشته باشیم.

چاقی چه ضررهایی برای بدن دارد؟

فردی که چاق است، اگر کاهش وزن اصولی نداشته باشد، علاوه بر تاثیر در ظاهر فرد، عوارض و ضررهای زیادی نیز برای او خواهد داشت.از جمله ضررهای کم نکردن وزن:

 1. بالا رفتن فشارخون
 2. بالا رفتن مقدار کلسترول
 3. بیماری های کبدی
 4. آرتروز و دردهای مفصلی واریس
 5. اختلال تنفس
 6. ناباروری و مسمومیت بارداری

اینفوگرافی ضررهای چاقی

این موارد بخشی از مشکلات ناشی از اضافه وزن و چاقی هستند که اگر وزن خود را کاهش ندهیم در دراز مدت مشکلات زیادی خواهیم داشت.

چاقی و بالا رفتن فشار خون

ضررهای چاقیفشار خون بالا، یکی از بیماری های است که ممکن است تا آخر عمر درمان نشود و مجبور باشیم از دارو برای کنترل آن استفاده کنیم.یکی از علل بالا رفتن فشار خون، چاقی و اضافه وزن است .

اگر وزن خودمان را در حالت نرمال و در رنج وزنی طبیعی نگه داریم، احتمال ابتلا به فشار خون را نیز کاهش می دهیم.

بالا رفتن کلسترول خون و چاقی

از دیگر مشکلات داشتن اضافه وزن، بالا رفتن میزان کلسترول خون است که باعث بروز مشکلات بعدی برای ما می شود.با کاهش وزن و رعایت رژیم غذایی سالم، می توان میزان کلسترول خون را کنترل کرد.

بیماری های کبدی و چاقی

چاقی و ابتلا به کبدچربیکی از بیماری های زیاد این روزها بین مردم، کبد چرب است که دلیل اصلی آن نیز چاقی است. افزایش وزن،  عدم رعایت رژیم غذایی سالم، کم تحرکی، مصرف زیاد فست فود و…  باعث بوجود آمدن  این بیماری می شود.

آرتروز، دردهای مفصلی و واریس در اثر اضافه وزن

وقتی وزن ما زیاد می شود، فشار زیادی روی مفاصل و پاها  می آورد.این فشارها  باعث دردهای مفصلی و بوجود آمدن واریس  می گردد.با کم کردن وزن، بسیاری از دردهای مفصلی، زانو درد نیز کمتر می شوند.

اختلال در تنفس به دلیل چاقی

وقتی چاق باشیم، به دلیل حجم زیاد چربی و بافت های داخلی، فشار زیادی به قفسه سینه وارد می شود وتنفس مان با مشکل مواجه می گردد.

نا باروری در چاقی و مسمومیت بارداری در اثر اضافه وزن

احتمال نا باروری در زنانی که چاق هستند، 27 درصد بیشتر از زنان با وزن نرمال است.افزایش وزن در زنان، باعث تنبلی تخمدان، سیکل قاعدگی نامنظم، اختلال در تخمک گذاری و ناباروری می شود.

چاقی (مخصوصاً اگر چربی شکمی وجود داشته باشد) باعث مقاومت به انسولین می شود، در این صورت بدن انسولین بیشتری تولید می کند و سطح گلوبولین متصل می شود تا سطح قند خون متعادل باشد.

هورمون های جنسی (SHBG) را کاهش می دهد. در این شرایط تنظیم هورمون های جنسی مانند آندروژن و استروژن نیز تحت تأثیر قرار می گیرد که باعث نامنظم شدن چرخه قاعدگی و در نتیجه کاهش باروری می شود.

کلام آخر و توصیه

با ضررهای چاقی آشنا شدیم و راههای اصولی کم کردن وزن را هم با هم بررسی کردیم.با توجه به مطالب بالا، تناسب اندام از واجبات است و همه باید سعی کنیم وزن مناسب داشته باشیم.

لاغرشدن باید تدریجی، اصولی باشد تا نتیجه دلخواه داشته باشید و ماندگار باشد.برای کاهش وزن، استفاده از داروی گیاهی و همزمان ورزش و رعایت رژیم سالم غذایی، کاهش وزن اصولی خواهد داشت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Notice: Undefined index: selectedbackgroundfontcl in /home/tebsonat/public_html/wp-content/plugins/mobile_footer_menu/front.php on line 59

slot gates of olympus

slot garansi modal kembali

rtp slot sugar rush

demo slot wisdom of athena

fruits of the amazon

slot bet murah

slot bet murah

lucky neko slot

pg soft

https://cryptonieuws.org/wp-content/slot777/

https://watchthebands.com/wp-includes/mochimon/

pragmatic play

https://indiasamwad.com/wp-content/slot888/

https://lahorefoodexpo.com/wp-includes/slot-server-thailand/

slot bet murah

slot resmi gacor

https://tebsonatishop.com/slot-resmi/

https://www.toctoc-media.it/wp-includes/slot-resmi/

slot deposit tanpa potongan

slot garansi modal kembali

https://rokhkala.com/wp-content/slot777/

rtp live slot

https://wagcityeast.com/wp-content/slot-deposit-pulsa/

judi slot resmi

sbobet88

slot server thailand

judi slot resmi

slot bet murah

slot pragmatic

slot online resmi

login joker123

situs slot resmi

situs slot gacor

slot pragmatic

sbobet wap

slot pragmatic

slot bonus new member 100

slot pragmatic

situs slot777

https://kayanscarf.com/joker123/

https://minertools.shop/wp-content/lucky-neko/

https://noticiasformula1.com/pragmatic-play/

https://bsfbooks.com/pragmatic-play/

https://alfredsgadgetzone.com/wp-includes/slot-garansi/

https://surgicalinstruments.shop/wp-includes/slot-pragmatic-play/

slot88 login

login joker123

rtp slot pragmatic

https://pigamingshop.com/slot777/

https://vacatures-in-ede.nl/wp-content/gates-of-olympus/

https://www.scissorsupply.com.au/wp-content/slot-resmi/

https://greenshield.life/joker123/

https://mailsafe.co.uk/wp-includes/bonus-new-member/

slot bonus new member 100 di awal

slot deposit via qris

https://therainbowmart.com/pragmatic-play/

rtp live slot

slot bonus new member 100 di awal

rtp live slot

https://tribunedc.com/rtp/

https://martaacademy.com/wp-content/bonus-new-member/

slot olympus

https://comodoanimal.com/slot-server-thailand

slot deposit via qris

rtp slot sugar rush

rtp live slot

slot bet 100 rupiah

login joker123

login joker123

joker123 slot

rtp live slot

https://indiatimes24x7.com/slot-bet-kecil/

https://pharmacyarman.com/slot777/

https://greensmix.ru/rtp/

https://greensmix.ru/rtp/

https://fidarstepper.com/pragmatic-play/

https://lechenie.shop/slot-garansi-kekalahan/

https://sirok44.ru/rtp/

https://drduanearcher.com/slot-bet/

https://cricshield.com/wp-content/pragmatic-play

https://aratheme.ir/wp-content/slot-resmi/

https://mma.asia/slot-bet/

https://starlinkvendors.com/slot-bet/

https://kid.jewelry/slot-deposit-qris/

https://pddprava.ru/slot-garansi-kekalahan/

https://www.insimed.org/wp-content/rtp

https://lablestar.com/wp-content/slot-deposit-pulsa/

https://equipatex.com.br/wp-content/bonus-new-member/

https://hamintejarat.com/wp-content/rtp/

https://www.venusgolden.com/mahjong-ways/

https://delicesducongo.com/mahjong-ways/

https://memorables.sk/slot-bet/

https://futuramachil.ru/slot-bet/

https://redronic.com/pragmatic-play/

https://spinellaconsultingacquisitions.com/slot-garansi-kekalahan/

https://indust-co.com/slot-bet/

https://triptorganics.com/slot-bet/

https://immobilier-lemaroc.com/wp-content/rtp

https://www.themodernferret.com/joker123/

https://blessmultibrand.com/slot-garansi-kekalahan/

https://motavalve.com/slot-bet/

https://africanairgroup.com/slot-bet/

https://www.amorluxurytravel.com/wp-content/slot-bet-200/

https://thhaiillam.org/joker123/

https://www.3dwale.com/slot-deposit-pulsa/

https://rehabilitarte.cl/slot-resmi/

https://www.jasague.com/wp-content/slot-resmi/

https://tenacioustechies.in/wp-content/joker123/

https://minarbitcoins.me/wp-content/slot-bet-200/

judi slot resmi

slot garansi modal kembali

https://hoerakinderschoenen.nl/wp-content/slot-bet/

https://bgvindumentaria.com/slot-bet/

https://www.statutorysigns.com.au/pragmatic-play/

https://bollywoodgaliyara.com/pragmatic-play/

https://www.k9nutritions.com/slot-deposit-pulsa/

https://kolistan.com/slot-resmi/

https://chung-services.com/wp-content/slot-resmi/

https://www.carsstore7x24.com/wp-content/slot-bet-100

https://www.simplykf.com/wp-content/slot-bet-100/

https://www.sekyo.in/slot-bet-100/

https://q24informatica.es/slot-bet-100/

https://www.eserotokurtarma.com/wp-content/slot-bet/

slot deposit pulsa tanpa potongan

slot deposit pulsa tanpa potongan

https://messagecube.co.uk/wp-content/slot-bet/

https://www.mesoyou.com/slot-bet/

slot deposit via qris

rtp slot pragmatic

slot bet 100 perak

slot deposit pulsa 10 ribu

slot deposit pulsa 10 ribu

slot deposit pulsa 10 ribu

https://moderntrademanufacture.com/wp-content/slot-bet-100

https://digitalworldve.com/wp-content/slot-qris

https://donaubestattung.rip/slot-deposit-qris/

https://www.runbikefun.co.uk/wp-includes/pragmatic-play/

http://passionistimontescosso.altervista.org/wp-includes/slot-bet/

https://betesdacercas.com.br/wp-content/slot-bet/

https://wallcastle.com/wp-includes/pragmatic-play/

https://elitbaykus.com/wp-includes/slot-deposit-qris/

https://ventasionline.com/wp-content/slot-deposit-qris/

https://www.coleccionantiguedad.com/wp-content/slot-bet

slot deposit pulsa tanpa potongan

slot deposit pulsa tanpa potongan

https://fruit-box.co.in/wp-includes/pragmatic-play/

pragmatic play

https://bulkbuyfast.com/wp-content/slot-qris/

slot deposit pulsa tanpa potongan

https://france-fournitures.ru/gates-of-olympus/

https://shahindid.ir/gates-of-olympus/

https://xmart.co.il/pragmatic-play/

https://quartseye.com/joker123/

https://www.paulinefoods.com/wp-content/sweet-bonanza/

https://abzararzan.com/gates-of-gatotkaca/

https://iraniandecor.net/gates-of-gatotkaca/

slot bonus 100 to 3x

slot bet 200

slot deposit pulsa 10 ribu

slot bet 100 perak

rtp gates of gatotkaca

rtp gates of gatotkaca

https://copentek.com/wp-content/demo-pragmatic-play/

https://cwshk.org/wp-content/demo-pragmatic-play/

https://angela-lala-bruno.com/wp-includes/pragmatic-play/

slot bet 500 perak

https://luckydrop.app/slot-bet/

https://envatpik.com/slot-bet/

اسکرول به بالا